Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Oddziaływanie środowiska wychowawczego na świadomość obronną społeczności lokalnej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Effect of Educational Environment on Defensive Awareness of Local Community

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Społeczności lokalne
  • Świadomość społeczna
  • Wojsko Polskie (1944- )
Pages (from - to)

153 - 163

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20