Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Żołnierze i pracownicy wojska na zewnętrznym rynku pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Soldiers and Military Employees on The External Labour Market

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Aktywizacja zawodowa
  • Polska
  • Pracownicy cywilni wojska
  • Rekonwersja w wojsku
  • Rynek pracy
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie
  • Żołnierze
Pages (from - to)

57 - 66

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0