Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Żołnierze i pracownicy wojska na zewnętrznym rynku pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Soldiers and Military Employees on The External Labour Market

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Aktywizacja zawodowa
  • Polska
  • Pracownicy cywilni wojska
  • Rekonwersja w wojsku
  • Rynek pracy
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie
  • Żołnierze
Pages (from - to)

57 - 66

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Points of MNiSW / chapter

20