Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Poczucie bezpieczeństwa obywateli a wizerunek Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Public relations
  • Socjologia wojskowa
Pages (from - to)

139 - 153

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Ministry points / chapter

20.0