Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Poczucie bezpieczeństwa obywateli a wizerunek Sił Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Public relations
  • Socjologia wojskowa
Strony (od-do)

139 - 153

Książka

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0