Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2020

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

208

ISBN

978-83-7523-750-4

Catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002115

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Społeczności lokalne
  • Obrona cywilna
  • Policja
  • Wojsko
  • Współdziałanie
Obligatory copy

yes

Chapters
Problem kapitału społecznego w budowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy (p. 39-55)
Znaczenie źródeł władzy i autorytetu dzielnicowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych (p. 67-82)
Kultura organizacyjna a wartości patriotyczne w Siłach Zbrojnych RP (p. 97-113)
Conference

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20