Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

208

ISBN

978-83-7523-750-4

Catalog

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,9788375237504&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Społeczności lokalne
  • Obrona cywilna
  • Policja
  • Wojsko
  • Współdziałanie
Obligatory copy

yes

Chapters
Problem kapitału społecznego w budowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy (p. 39-55)
Odbiór obecności wojska w makro i mikro skali przez mieszkańców gmin miejskich (p. 56-66)
Znaczenie źródeł władzy i autorytetu dzielnicowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych (p. 67-82)
Obecność jednostek wojskowych w gminie : pomiar wpływu za pomocą metod ilościowych (p. 83-96)
Kultura organizacyjna a wartości patriotyczne w Siłach Zbrojnych RP (p. 97-113)
Prawne i organizacyjne determinanty pomocy wojska społeczeństwu (p. 117-140)
Służba Więzienna dla społeczeństwa : współpraca formacji z instytucjami oświatowymi (p. 165-173)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w konflikcie hybrydowym na Ukrainie (p. 174-190)
Conference

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0