Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Obecność jednostek wojskowych w gminie : pomiar wpływu za pomocą metod ilościowych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gminy
  • Jednostki wojskowe
  • Rozwój gospodarczy
  • Rozwój społeczny
  • Polska
Pages (from - to)

83 - 96

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Presented on

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Ministry points / chapter

20.0