Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju

Conference date

20.09.2018

Place

Warszawa, Polska

Publications (5)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS