Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Służba Więzienna dla społeczeństwa : współpraca formacji z instytucjami oświatowymi

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Zakład Karny w Płocku | [ D ] phd student

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Prewencja kryminalna
  • Służba więzienna
  • Szkolnictwo
  • Polska
Pages (from - to)

165 - 173

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Presented on

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0