Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kultura organizacyjna a wartości patriotyczne w Siłach Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Patriotyzm
  • Kultura organizacyjna
  • Wartości
  • Wojsko
Pages (from - to)

97 - 113

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Presented on

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Ministry points / chapter

20.0