Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problem kapitału społecznego w budowaniu odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych na przykładzie gminy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gmina (adm.)
  • Kapitał społeczny
  • Społeczności lokalne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

39 - 55

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Presented on

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0