Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie źródeł władzy i autorytetu dzielnicowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Dzielnicowi
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Społeczności lokalne
Pages (from - to)

67 - 82

Book

Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne

Presented on

Społeczeństwo - Gospodarka - Siły zbrojne - Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju, 20.09.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0