Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Stres w aspekcie zarządzania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kryzys
  • Stres
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

259 - 272

Książka

Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0