Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stres w aspekcie zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kryzys
  • Stres
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

259 - 272

Book

Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego

Points of MNiSW / chapter

20.0