Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wydawca z listy MNiSW

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

335

ISBN

978-83-88446-97-9

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Policja
  • Polska
  • Straż gminna
  • Wojsko
  • Zarządzanie kryzysowe
Rozdziały
Wybrane problemy użycia wojska w sytuacjach kryzysowych (s. 41-59)
Stres w aspekcie zarządzania kryzysowego (s. 259-272)
Typ licencji

inne