Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane problemy użycia wojska w sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Kryzys
  • Siły zbrojne
  • Sytuacja kryzysowa
  • Wojsko
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

41 - 59

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracy.

Book

Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0