Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo społeczne po zakończeniu konfliktu zbrojnego

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Konflikt zbrojny
 • Kryzys
 • Siły zbrojne
 • Operacje stabilizacyjne
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Operacje reagowania kryzysowego
 • NATO
EN
 • Armed conflict
 • Armed forces
 • Crisis
 • Civil-military cooperation
 • Crisis response operations
 • NATO
 • Social security
 • Stabilisation operations
Pages (from - to)

70 - 99

Comments

Bibliografia na stronach 98-99.

Book

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu

Ministry points / chapter

20.0