Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Powiat węgorzewski w kontekście obecności jednostki wojskowej – analiza wpływu

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Badania naukowe
 • Jednostki wojskowe
 • Rozwój gospodarczy
 • Rozwój społeczny
 • Społeczności lokalne
 • Samorząd terytorialny
 • Węgorzewo (Polska województwo warmińsko-mazurskie region)
 • Współpraca cywilno-wojskowa
EN
 • Civil-military cooperation
 • Local development
 • Local society
 • Military units
 • Regional development
 • Qualitative research
 • Quantitative research
Pages (from - to)

176 - 190

Comments

Bibliografia na stronach 189-190

Book

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu

Ministry points / chapter

20.0