Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Organizacje pozarządowe w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w społecznościach lokalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Badania naukowe
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Społeczności lokalne
  • Wykluczenie społeczne
Pages (from - to)

204 - 226

Comments

Bibliografia na stronach 225-226.

Book

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20