Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacje pozarządowe w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w społecznościach lokalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Badania naukowe
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
  • Społeczności lokalne
  • Wykluczenie społeczne
Pages (from - to)

204 - 226

Comments

Bibliografia na stronach 225-226.

Book

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu

Ministry points / chapter

20.0