Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie płynnością oficerów brygady zmechanizowanej – wyniki badań

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Awans zawodowy
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Badania naukowe
 • Brygada (wojsko)
 • Kadry (wojsko)
 • Oficerowie
 • Organizacja
 • Mobilność zawodowa
 • Rozwój zawodowy
 • Służba wojskowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
 • Zatrudnienie
Pages (from - to)

246 - 264

Comments

Bibliografia na stronach 263-264

Book

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu

Ministry points / chapter

20.0