Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w percepcji młodzieży akademickiej na przykładzie Akademii Sztuki Wojennej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Młodzież
  • Spostrzeganie
  • Świadomość narodowa
Number of pages

210

Signature of printed version

A/796 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 184-194.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor