Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w percepcji młodzieży akademickiej na przykładzie Akademii Sztuki Wojennej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Młodzież
  • Spostrzeganie
  • Świadomość narodowa
Liczba stron

210

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/796 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 184-194.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor