Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

177

ISBN

978-83-7523-612-5

Słowa kluczowe
PL
  • Interakcje społeczne
  • Wojsko
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Local Development and Presence of the Army in a Given Region (s. 79-114)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0