Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ jednostki wojskowej na rozwój lokalny powiatu węgorzewskiego w latach 2009-2015 : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • 11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema
  • Jednostki wojskowe
  • Powiaty
  • Rozwój regionalny
  • Powiat węgorzewski (woj. warmińsko-mazurskie)
Number of pages

272

Signature of printed version

A/2489 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 207-225.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor