Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analysis of Factors Affecting on the Sense of Safety in Local Communities

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

International Conference Knowledge-Based Organization. Conference proceedings

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 27 | Numer: no 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Bezpieczeństwo
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Społeczności lokalne
Streszczenie

EN The aim of the article was the analysis of the factors that may affect on the sense of safety in local communities. The method applied in the article was a diagnostic survey using questionnaires as a technique and a questionnaire which was used as a tool for collecting the empirical data. The obtained data made it possible to solve the research problem (presented in the article) and to demonstrate, in an innovative way, the relation between factors such as: contact with relevant services, information campaigns, preventive measures and the elimination of people at risk of social pathologies as those that affect on the safety of the local community. The results of the research show that respondents are aware of the presence of certain factors in their local environment as well as see their impact on the functioning in the local community and they know about factors which have a significant impact on their sense of security in the context of functioning in the local community.

Data udostępnienia online

12.07.2021

Strony (od-do)

171 - 175

DOI

10.2478/kbo-2021-0068

URL

https://www.sciendo.com/article/10.2478/kbo-2021-0068

Zaprezentowany na

The 27th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization, 10-12.06.2021, Sibiu, Rumunia

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0