Processing may take a few seconds...

Conference

Name

The 27th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization

Short name

EN KBO 2021

Conference date

10-12.06.2021

Place

Sibiu, Rumunia

Conference type

international

URL

https://www.armyacademy.ro/engleza/conference.php

Description

PL Konferencja przeprowadzona online. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi uczestników na nowe idee i podejścia związane z tematyką organizacji opartej na wiedzy, dając możliwość wymiany doświadczeń naukowych w środowisku akademickim i badawczym, na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Organizer

Academy of Romanian Scientists (AOSR) - Military Section

Romanian Academic Society of Management (RASM)

Technical Sciences Academy of Romania (ASTR)

Publications (3)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS