Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Image and Attributes of the Police as an Employer in Poland – Perspective of the Z-Generation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

International Conference Knowledge-Based Organization. Conference proceedings

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 27 | Numer: no 1

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Image
  • Pokolenie Z
  • Policja
  • Pracodawcy
  • Wizerunek przedsiębiorstwa
EN
  • Image
  • Attributes
  • Employers
  • Police
  • Generation Z
Streszczenie

EN Recruitment to the Police is a continuous process aimed at supplementing the shortage of human resources, whose number for many years has oscillated around 4 thousand. Taking into account the difficulty of obtaining candidates for service, as well as high competitiveness on the labour market among employers, the aim of the conducted research was to identify the quality of the image of the Police as an employer in Poland from the perspective of generation Z, i.e. the group of potential candidates for service. The analysis also focused on the attributes of Police attractiveness, paying particular attention to attractiveness in the economic, developmental and psychological dimensions. An attempt was also made to indicate a typical image of the Police as an employer by means of subjective associations with the brand. For this purpose, potential associations associated with different types of organizational culture were distinguished, and then subjected to the assessment of respondents. The research using a diagnostic survey was conducted on a sample of 100 people in 2019.

Data udostępnienia online

12.07.2021

Strony (od-do)

198 - 203

DOI

10.2478/kbo-2021-0030

URL

https://www.sciendo.com/article/10.2478/kbo-2021-0030

Zaprezentowany na

The 27th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization, 10-12.06.2021, Sibiu, Rumunia

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia

12.07.2021

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0