Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ocena środowiska w operacjach reagowania kryzysowego w aspekcie wyzwań i zagrożeń komponentu cywilno-wojskowego

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Reagowanie kryzysowe
  • Środowisko walki zbrojnej
Pages (from - to)

117 - 139

Book

Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20