Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wybrane aspekty negocjacji międzynarodowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Rozwiązywanie konfliktów
Strony (od-do)

9 - 25

Książka

Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0