Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane aspekty negocjacji międzynarodowych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Rozwiązywanie konfliktów
Pages (from - to)

9 - 25

Book

Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0