Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Konflikty zbrojne XXI wieku jako źródło współczesnych migracji : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Szkoła Główna Szkoły Pożarniczej w Warszawie | [ 2 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Migracje zewnętrzne
  • Konflikty zbrojne
  • Afryka
Number of pages

219

Signature of printed version

A/2756 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa doktorska

First review

Bernard Wiśniewski

Second review

Andrzej Czupryński

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

14.09.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor