Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie antydostępowym

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies
[6.5] Political science and public administration

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Problematyka monografii obejmuje wyzwania i zagrożenia dla rozpoznania wojskowego oraz walki radioelektronicznej generowane przez system antydostępowy. Strukturę pracy stanowią cztery rozdziały tematyczne. Pierwszy z nich zawiera charakterystykę systemów antydostępowych wybranych armii innych państw. Zasadnicze treści merytoryczne oraz wnioski zostały opracowane na podstawie analizy systemu antydostępowego Chińskiej Republiki Ludowej oraz Federacji Rosyjskiej. Drugi rozdział prezentuje diagnozę podsystemu rozpoznania wojskowego i walki radioelektronicznej w systemie antydostępowym. Analizie poddano zasadnicze założenia organizacji rozpoznania w koncepcji antydostępowej oraz środki rozpoznania w systemie antydostępowym. Następnie zaprezentowano zasadnicze problemy walki radioelektronicznej w systemie antydostępowym. W rozdziale trzecim wskazano na zagrożenia dla rozpoznania wojskowego i walki radioelektronicznej w systemie antydostępowym. Natomiast rozdział czwarty prezentuje perspektywiczne wymagania operacyjne dla rozpoznania wojskowego i walki radioelektronicznej w systemie antydostępowym. Ponadto zawiera proponowany zbiór wytycznych z zakresu bezpieczeństwa podsystemu rozpoznania i walki radioelektronicznej podczas działań w systemie antydostępowym.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

13.09.2022

Date of publication

2022

Number of pages

193

ISBN

978-83-8263-181-4

Keywords
PL
  • Koncepcja antydostępu i wzbraniania (A2/AD)
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Walka radioelektroniczna
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronach 187-191. Publikacja została zrealizowana w ramach Programu wsparcia badań podstawowych pt. "Grant Badawczy" MON "Funkcjonowanie systemu antydostępowego (ang. Anti-Access/Area Denial - A2AD) w operacji" finansowanego ze środków na podstawie Decyzji Nr 11/2018/GB z dnia 7.11.2018 r. (umowa nr GB/4/2018/208/2018/DA)

Chapters
Systemy antydostępowe armii wybranych państw : studium przypadku (p. 15-39)
Rozpoznanie wojskowe w systemie antydostępowym (p. 41-68)
Walka radioelektroniczna w systemie antydostępowym (p. 68-91)
Zagrożenia dla rozpoznania wojskowego w systemie antydostępowym (p. 96-107)
Walka radioelektroniczna źródłem zagrożeń w systemie antydostępowym (p. 107-126)
Perspektywiczne wymagania operacyjne wobec rozpoznania wojskowego w systemie antydostępowym (p. 129-142)
Perspektywiczne wymagania operacyjne wobec walki radioelektronicznej w systemie antydostępowym (p. 142-171)
Bezpieczeństwo podsystemu rozpoznania i walki radioelektronicznej podczas działań w systemie antydostępowym (p. 171-179)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0