Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo podsystemu rozpoznania i walki radioelektronicznej podczas działań w systemie antydostępowym

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Informacja (wojsko)
  • Koncepcja antydostępu i wzbraniania (A2/AD)
  • Operacje wojenne
  • Rozpoznanie (wojsko)
  • Walka radioelektroniczna
Date of online publication

15.09.2022

Pages (from - to)

171 - 179

Book

Rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie antydostępowym

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0