Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marek Depczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Działań Informacyjnych

E-mail

m.depczynski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 41 69

ORCID

0000-0002-6236-0998

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji: 50%
5.9 Pedagogika: 50%

Artykuły (13)

Rozdziały (5)

Książki (4)