Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Straż Graniczna w realizacji polskiej polityki migracyjnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Language

polish

Keywords
PL
  • Straż Graniczna (1991- )
  • Migracje
  • Polityka migracyjna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Number of pages

213

Signature of printed version

A/2380 + CD-ROM

First review

Bogusław Jagusiak

Second review

Bernard Wiśniewski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

14.01.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor