Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zagrożenia hybrydowe

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.4] Communication and media studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Bellona

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Bellona

Date of publication

2019

Number of pages

273

ISBN

978-83-11-15650-0, 978-83-951691-0-6

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Wojna hybrydowa
  • Zagrożenia militarne
Chapters
Geostrategiczne położenie Polski w aspekcie zagrożeń hybrydowych (p. 37-63)
Ćwiczenia "Zapad 2017" w polskim Internecie. Nadawcy, narracje, wydźwięk : wyniki badań (p. 91-141)
Znaczenie cyberprzestrzeni w działaniach hybrydowych (p. 143-175)
Wyzwania operacyjne w aspekcie zagrożeń hybrydowych (p. 177-196)
Wojna hybrydowa a rosyjska doktryna wojenna w praktyce operacyjnej (p. 197-218)
Rosyjska percepcja postzimnowojennego konfliktu zbrojnego (p. 219-259)
Konflikt hybrydowy jako nowy impuls we współczesnym pojmowaniu wojny : przykładowy scenariusz (p. 261-270)
License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0