Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zagrożenia hybrydowe

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.4] Nauki o komunikacji społecznej i mediach
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Bellona

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Bellona

Data opublikowania

2019

Liczba stron

273

ISBN

978-83-11-15650-0, 978-83-951691-0-6

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Wojna hybrydowa
  • Zagrożenia militarne
Rozdziały
Geostrategiczne położenie Polski w aspekcie zagrożeń hybrydowych (s. 37-63)
Ćwiczenia "Zapad 2017" w polskim Internecie. Nadawcy, narracje, wydźwięk : wyniki badań (s. 91-141)
Znaczenie cyberprzestrzeni w działaniach hybrydowych (s. 143-175)
Wyzwania operacyjne w aspekcie zagrożeń hybrydowych (s. 177-196)
Wojna hybrydowa a rosyjska doktryna wojenna w praktyce operacyjnej (s. 197-218)
Rosyjska percepcja postzimnowojennego konfliktu zbrojnego (s. 219-259)
Konflikt hybrydowy jako nowy impuls we współczesnym pojmowaniu wojny : przykładowy scenariusz (s. 261-270)
Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0