Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie cyberprzestrzeni w działaniach hybrydowych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Wojna hybrydowa
Pages (from - to)

143 - 175

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003935

Book

Zagrożenia hybrydowe

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0