Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Czynniki warunkujące bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach publicznych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Organizacje
  • Przedsiębiorstwo
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

282

Signature of printed version

A/624 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 245-256.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor