Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Czynniki warunkujące bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach publicznych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Organizacje
  • Przedsiębiorstwo
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

282

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/624 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na stronach 245-256.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor