Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wiedza uczniów klas wojskowych w zakresie uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Knowledge of military classes students in the area of national security conditions in Poland

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Polska
 • Ankieta
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Klasy mundurowe
 • Klasy wojskowe
 • Młodzież
 • Socjologia
 • Szkoły średnie
EN
 • Poland
 • Education for safety
 • Military education
 • National security
 • Quantitative research
 • Survay
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

57 - 76

Uwagi

Streszczenie polskie. Streszczenie angielskie. Bibliografia, netografia na stronach 75-76.

Książka

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0