Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wiedza uczniów klas wojskowych w zakresie uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Knowledge of military classes students in the area of national security conditions in Poland

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Polska
 • Ankieta
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Klasy mundurowe
 • Klasy wojskowe
 • Młodzież
 • Socjologia
 • Szkoły średnie
EN
 • Poland
 • Education for safety
 • Military education
 • National security
 • Quantitative research
 • Survay
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

57 - 76

Comments

Streszczenie polskie. Streszczenie angielskie. Bibliografia, netografia na stronach 75-76.

Book

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0