Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Transfer wiedzy i umiejętności w sferze cywilno-wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Transfer of knowledge and skills in the civil-military sphere

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kompetencje zawodowe
  • Wiedza
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie wiedzą
Pages (from - to)

15 - 29

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 29. Streszczenie angielskie.

Book

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0