Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji w kontekście procesu zarządzania wiedzą

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Policja
  • Szkolenie zawodowe
  • Wiedza
Pages (from - to)

31 - 56

Book

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0