Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Identyfikacja składników zarządzania kapitałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał intelektualny
  • Kapitał ludzki
  • Motywacja pracy
  • Oficerowie
  • Rozwój osobisty
  • Satysfakcja zawodowa
  • Siły Zbrojne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

97 - 102

Book

Identyfikacja obecnego stanu faktycznego zarządzania potencjałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.7.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej