Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Podstawy teoretyczne zarządzania kapitałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział pracy naukowo-badawczej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kapitał intelektualny
  • Organizacja
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

10 - 33

Książka

Identyfikacja obecnego stanu faktycznego zarządzania potencjałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.7.0