Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka szkolnictwa wojskowego

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał intelektualny
  • Kompetencje zawodowe
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Prawo
  • Szkolnictwo wojskowe
Pages (from - to)

76 - 97

Book

Identyfikacja obecnego stanu faktycznego zarządzania potencjałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.7.0