Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Dylematy kształcenia i doskonalenie oficerów w zakresie kompetencji przywódczych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Kompetencje przywódcze
  • Kształacenie
  • Oficerowie (wojsk.)
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

209 - 222

Book

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej

Ministry points / chapter

20.0