Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Białystok, Polska

Wydawca

Uniwersytet w Białymstoku

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet w Białymstoku

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

302

ISBN

978-83-7431-658-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912032061605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Nauczyciel%20we%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20rzeczywisto%C5%9Bci%20edukacyjnej&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Kompetencje zawodowe
  • Nauczyciele
  • Polityka oświatowa
  • Postawy
  • Polska
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Opublikowano w

Seria: Edukacja w Dialogu i Perspektywie

Rozdziały
Dylematy kształcenia i doskonalenie oficerów w zakresie kompetencji przywódczych (s. 209-222)
Kompetencje emocjonalne kadry dydaktycznej uczelni wojskowej jako istotny element funkcjonowania zawodowego (s. 223-238)
Kompetencje metodyczne nauczycieli akademickich (s. 287-299)