Processing may take a few seconds...

Book


Title

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej

Editors

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Białystok, Polska

Publisher name

Uniwersytet w Białymstoku

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet w Białymstoku

Date of online publication

2021

Date of publication

2021

Number of pages

302

ISBN

978-83-7431-658-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912032061605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Nauczyciel%20we%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej%20rzeczywisto%C5%9Bci%20edukacyjnej&offset=0

Keywords
PL
  • Kompetencje zawodowe
  • Nauczyciele
  • Polityka oświatowa
  • Postawy
  • Polska
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Published in

Book series: Edukacja w Dialogu i Perspektywie

Chapters
Dylematy kształcenia i doskonalenie oficerów w zakresie kompetencji przywódczych (p. 209-222)
Kompetencje emocjonalne kadry dydaktycznej uczelni wojskowej jako istotny element funkcjonowania zawodowego (p. 223-238)
Kompetencje metodyczne nauczycieli akademickich (p. 287-299)