Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kompetencje metodyczne nauczycieli akademickich

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Pedagogy

Title variant

EN Methodological competences of academic teachers

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje zawodowe
  • Nauczyciele akademiccy
Pages (from - to)

287 - 299

Book

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20