Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

ppłk dr Paweł Rafał Ostolski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Działań Informacyjnych

E-mail

p.ostolski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 37 88

ORCID

0000-0002-0728-6596

ResearcherID

B-8674-2019

Google Scholar

p.ostolski@akademia.mil.pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.9 Pedagogika: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (3)

Rozdziały (12)

Książki (10)

Rozprawa doktorska