Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przygotowanie metodyczne nauczycieli akademickich w polskich uczelniach wojskowych : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kompetencje kluczowe
  • Przydatność zawodowa
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

249

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/788+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 188-192

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Doktor

Uzyskany tytuł

Doktor