Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie metodyczne nauczycieli akademickich w polskich uczelniach wojskowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje kluczowe
  • Przydatność zawodowa
  • Nauczyciele akademiccy
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

249

Signature of printed version

A/788+CD

Comments

Bibliografia na stronach 188-192

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Doktor

Obtained title

Doktor