Processing may take a few seconds...

Book

Title

Obronność Polski w XXI wieku

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Edition

Copyright 2016

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

752

ISBN

978-83-7523-562-3

URL

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000310

Keywords
PL
  • Obronność
  • Polska
EN
  • Defence capability of a State
  • Poland
Obligatory copy

yes

Chapters
Ogólne implikacje przygotowania systemu obronnego państwa (p. 23-51)
Kategorie działań taktycznych WL SZ RP : propozycja zmian w aspekcie konfliktu na Ukrainie (p. 53-92)
Wojna a system obronny państwa : ujęcie polemologiczne (p. 93-113)
Zagrożenia militarne dla Polski (p. 115-131)
Miejsce, rola i przeznaczenie Wojsk specjalnych w strukturze SZ RP oraz charakterystyka jej jednostek (p. 133-155)
Wnioski z realizacji zadań przez II zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission w Afganistanie (p. 157-173)
Szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej (p. 175-200)
Wykorzystanie doświadczeń z realizacji wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych w logistyce Sił Zbrojnych RP (p. 221-243)
Pozamilitarne działania systemu obronności państwa związane z zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym : rozwiązania projektowe (p. 391-403)
Przygotowanie Terytorium Państwa dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności elementem wzmocnienia potencjału bezpieczeństwa Polski w XXI wieku (p. 427-460)
System obronny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu współczesnych zagrożeń (p. 551-575)
Islamski terroryzm jako zagrożenie XXI wieku (p. 605-644)
Conference

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20