Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Pozamilitarne działania systemu obronności państwa związane z zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym : rozwiązania projektowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Reagowanie kryzysowe
  • System zarządzania kryzysowego
  • Polska
Streszczenie

PL W niniejszym artykule autor po krótkiej charakterystyce zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym przedstawił rozwiązania projektowe w zakresie systemów dla ratownictwa i zarządzania kryzysowego jakie dotychczas zostały zrealizowane w Akademii w ramach działań pozamilitarnych obronności państwa.

Strony (od-do)

391 - 403

Uwagi

Bibliografia na stronie 103.

Książka

Obronność Polski w XXI wieku

Zaprezentowany na

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0