Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pozamilitarne działania systemu obronności państwa związane z zarządzaniem i reagowaniem kryzysowym : rozwiązania projektowe

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Reagowanie kryzysowe
  • System zarządzania kryzysowego
  • Polska
Abstract

PL W niniejszym artykule autor po krótkiej charakterystyce zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym przedstawił rozwiązania projektowe w zakresie systemów dla ratownictwa i zarządzania kryzysowego jakie dotychczas zostały zrealizowane w Akademii w ramach działań pozamilitarnych obronności państwa.

Pages (from - to)

391 - 403

Comments

Bibliografia na stronie 103.

Book

Obronność Polski w XXI wieku

Presented on

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0