Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przygotowanie Terytorium Państwa dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności elementem wzmocnienia potencjału bezpieczeństwa Polski w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Operacyjne Przygotowanie Terytorium Kraju
  • Potencjał obronny państwa
Pages (from - to)

427 - 460

Comments

Abstrakt w języku polskim na stronie 429. Bibliografia na stronie 460.

Book

Obronność Polski w XXI wieku

Presented on

Obronność Polski w XXI wieku, 20.10.2016, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0