Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Andrzej Łaszczuk

Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

a.laszczuk@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 39 83

ORCID

0000-0002-8383-7716

ResearcherID

C-1008-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 50%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 50%

Rozdziały (3)