Processing may take a few seconds...

Article


Title

Podziały przestrzenne (terytorialne) w relacjach bezpieczeństwa i obronności państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 276 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Mapy operacyjne
  • Mapy wojskowe specjalne
  • Obszar operacyjny
  • System obronny państwa
  • Sztuka operacyjna
  • Polska
Abstract

PL W artykule podjęto próbę przedstawienia problematyki związanej ze stosowanymi podziałami przestrzennymi (terytorialnymi) Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności akcentując podziały specjalne, wojskowo-geograficzne i operacyjne. Celem zasadniczym było zidentyfikowanie tych podziałów i ich złożonej różnorodności w kontekście potencjalnego ich wpływu na aspekt praktyczny funkcjonowania sfery bezpieczeństwa (obronności). Specyficzną rolę w tych relacjach odgrywają podziały wojskowo-geograficzne i operacyjne. Dlatego też zostały poddane analizie w kontekście ich zastosowania i percepcji. Uporządkowanie tak nakreślonego obszaru badawczego możliwe jest poprzez udzielenie odpowiedzi na główny problem badawczy wyrażony w postaci pytania – jakie znaczenie mają podziały przestrzenne (terytorialne) w działalności instytucji systemu bezpieczeństwa państwa? Dekompozycja tego problemu umożliwiła wygenerowanie pomocniczych problemów składowych: Jakie podziały przestrzenne są stosowane w Polsce? Jakie podziały przestrzenne są stosowane w siłach zbrojnych Polski? Jaki jest wpływ podziałów przestrzennych na działania systemu bezpieczeństwa (obronności)? W wyniku przeprowadzonych analiz określono szereg relacji oddziaływania stosowanych podziałów przestrzennych oraz zaproponowano kierunki rozwiązania zidentyfikowanych wad dotyczących ich efektywnego wykorzystania.

Date of online publication

01.10.2021

Pages (from - to)

154 - 180

DOI

10.34752/2021-i276

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/125

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Release date

01.10.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0