Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie geoinformacji i geotechnologii w rozwoju sztuki wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Geografia wojskowa
  • Geoinformacja
  • Geolokalizacja
  • Sztuka wojenna
Abstract

PL Wiedza o środowisku zawsze towarzyszyła człowiekowi - oswajała i kształtowała w jego świadomości obraz otoczenia. Odzwierciedlenie to umożliwiało eksplorację przestrzeni, ułatwiało organizację życia i zapewniało poczucie bezpieczeństwa. W toczonych konfliktach zbrojnych, które stale towarzyszą ludzkości, wiedza ta także odgrywa ważną rolę, ponieważ środowisko jest istotnym czynnikiem warunkującym prowadzenie walki, przygotowanie operacji i strategii rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia wojen. Znaczącymi wyznacznikami przemian w militarnym wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy geograficznej były okresy obu wojen światowych. Jednakże dopiero ostatnie dekady XX i początek XXI w. przyniosły rewolucję geoinformacyjną. Jej zdobycze, współtworzone przez komponent militarny, umożliwiają niezwykle dynamiczny rozwój sztuki wojennej. Geoinformacje i geotechnologie pełnią współcześnie funkcję oczu sił zbrojnych w postrzeganiu przestrzeni bezpieczeństwa. Zapewniają dostarczanie bogatej wiedzy o środowisku, lokalizacji przeciwnika i sił własnych, tworzą sieciocentryczną geoprzestrzeń (środowisko operacyjne), w której funkcjonują wszystkie podmioty kształtujące bezpieczeństwo. Geoinformacje i geotechnologie stanowią podstawę działania, planowania i odniesienia przestrzennego warunkującą funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa. Sztuka wojenna nie tylko jest zależna od geoinformacji i geotechnologii, lecz także stawia kolejne wyzwania dla systemów geoinformacyjnych, dąży do większej dostępności , doskonałości, szybkości i sprawności działaniazarówno w trybie rzeczywistym, jak i w prognozowaniu przyszłości.

Date of online publication

15.02.2022

Pages (from - to)

197 - 234

Comments

Bibliografia na stronach 232-233. Streszczenie angielskie.

Book

Animus Belli 2019 : duch wojny. T. 3, Zmienność w historii sztuki wojennej

Presented on

Animus Belli IV, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0